Офис Аксесоари
Марки
Цена
 лв.
 лв.

Книги и дневници

Филтри
Цена (ниска към висока)
Книга за ежед.инструктаж ,вестник

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник вх.конторл хран.продукти А4 50л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник за отчитане температурата на хладилните системи

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник за бракуване на хранителни продукти Меки корици

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник за личната хигиена на персонала Меки корици, вестник, А4 50 л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта Меки корици, вестник, А4 50 л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник регистриране на техн. прегледи, А4 50

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Транспортни формуляри Модел: Вес

Книга за начален инструктаж Меки корици, А4 50 л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Книга за периодичен инструктаж Меки корици, вестник, А4 50 л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Безопасност, хигиена и противопожарна ох

Дневник за регистриране на трудоустроени лица Меки корици, вестник, А4 50 л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Личен състав, деловодство, ТРЗ Мод

Книга за дневните финансови отчети, с номер и дата Меки корици, вестник, А5 184 л.

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Касови формуляри, парични средства

Дневник ЕДСД 1000 зап., тв.кор. вестник А3 100

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Личен състав, деловодство, ТРЗ Мод

Дневник ЕДСД 2000 зап., тв.кор. вестник А3 200

Марка: Multiprint Тип: Формуляри Вид: Личен състав, деловодство, ТРЗ Мод