Офис консумативи

Офис консумативи

виж продукти
Проект "Иновации и конкурентоспособност"

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

        На 04.08.2020г. "ПРОФИ ПРИНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД сключи административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6480-C01 "Преодоляване недостига на средства и лисата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Кратко описание на проекта

        Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта

        Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност на проекта

        Стойността на проекта е 10 000,00лв. от които 8 500,00лв. европейски финансиране и 1 500,00лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

        Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последвия от пандемията COVID-19.