Офис Аксесоари

Офис Аксесоари

виж продукти

Политика за поверителност

 1. Каква информация събираме за Вас?

В „Профи Принт България „обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на нашия уебсайт www.profiprint.bg. 

Ние можем да обработваме следните Ваши лични данни:

Име, фамилия, телефон, електронна поща,длъжност/професия, адрес за доставка; дата на раждане, банкова карта:

 • Име, фамилия, телефон, длъжност/професия – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща – при регистрация в уебсайта;
 • Електронна поща – при абонамент за бюлетина в уебсайта;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност/професия, адрес за доставка – при обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги;
 • Банкова карта - при заплащане на продукти/услугионлайн

 Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

 1. Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

 • обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;
 • Предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти и услуги;
 • Изпращане на поздравления и комплименти за именни, рождени дни и професионални празници;
 • Предоставяне на анкети за удовлетвореност и ваши мнения за попълване от Ваша страна;
 • Предоставяне на трети страни (куриери, подизпълнители, подфранчайзери, посочени в т.6).
 1.   На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор;

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

 1. Какво правим със събраните лични данни?

„Профи Принт България „обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от „Профи Принт България“ на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

 • данните за изпълнени поръчки като фактури, протоколи, експедиционни бележки, се съхраняват съгласно действащото законодателство.
 • данните за банкова карта при заплащане на продукти/услуги не се съхраняват.
 • данните от гласовите записи се съхраняват за срок от 1 година
 • данните от видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни
 • останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.
 1. Какви са Вашите права?
 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg